Tumatanggap kami ng Aplikasyon sa pagbibigay ng Covid-19 Bakuna Sertipiko ”Vaccine Passport" (ワクチンパスポート)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018905  更新日 2022年3月22日

印刷大きな文字で印刷

Ang mga aplikasyon ng bakuna sa pasaporte ay tatanggapin. Libre ang gastos

Paano mag-apply

Mangyaring mag-apply sa alinmang pamamaraan (1)o(2).
(1)Dalhin ang mga dokumento ng aplikasyon sa bahagi ng pangkalusugan (health center) o
   Sa reception
Health Promation Division (4-2 Ebata-cho, Obu City, Health Center)
Division ng Mamamayan(5-7 Chuo-cho, Obu City Hall, 1F)
(2)Ipadala sa koreo ang mga dokumento ng aplikasyon sa Health Promotion Division
   (Health Center).
【Address sa pag-mail】4-2 Ebata-cho, Obu City 〒474-0035, Health Promotion                Division ( Obu City Health Center)

Mga dokumento na kinakailangan para sa aplikasyon

(1) Application Form para sa bagong Covid-19 sertipiko ng pagbabakuna
     ●●Maaari mong i-download ang Application form sa tagalog sa ibaba
(2) Kopya ng pasaporte
(3) Personal na pagkakakilanlan tulad ng Residents Card or Drivers License
(4)Kopya sa bagong sertipiko ng pagbabakuna ang Covid-19 o tala ng pagbabakuna
※(5)(6)(7)kinakailangang mga dokumento sa ilang mga kaso※
(5)Kung ang iyong pasaporte ay naglalaman ng iyong pangalan ng pagkadalaga, kasarian, isang kopya ng iyong dokumento sa pag-verify ng pagkakakilanlan .
(6)Kinakailangan ng isang kapangyarihan ng abogado para sa mga pang-angkin ng proxy
※Ang form ng kapangyarihan ng abogado ay opsyonal
(7)Sa kaso ng mail isang kopya ng sobre na may address ng aplikante at pangalan na nakasulat sa sobre ng tugon at isang selyo.

Pagbibigay ng sertipiko ng pagbabakuna (Vaccine Passport)

Kung ang sertipiko ng pagbabakuna ay handa na sa loob ng isang lingo, makikipag-ugnayan sa iyo ang Health Promotion Division Health Center sa pamamagitan ng telepono. Kung makipag-ugnayan ka sa amin, manyaring kunin ito sa reception ng Health Center. Kung mag-apply ka sa pamamagitan ng koreo, ipa-mail naming ito sa isang sobre ng tugon. (hindi  namin kayo kokontakin sa telepono mula sa health center).

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。