Danh sách các địa điểm để chủng ngừa COVID-19 (個別接種医療機関一覧表)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018568  更新日 2021年7月2日

印刷大きな文字で印刷

Sau khi nhận được phiếu tiêm chủng, bạn có thể đặt chỗ tại một trong các địa điểm dưới đây bằng cách gọi đến số điện thoại hoặc sử dụng hệ thống đặt chỗ trực tuyến của họ.

Tên cơ sở y tế Vị trí hai ba năm sáu bảy Chủ nhật ngày lễ Số điện thoại Internet
Phòng khám Ikiiki zaitaku 森岡町六丁目77番地の1 (Morioka-cho) 0562-85-9879 -
Viện mắt Imai Ganka 中央町三丁目67番地 (Chuo-cho) - - - - 0562-47-7364 -
Phòng khám Imamura 共和町七丁目68番地の3 (Kyowa-cho) - - 0562-45-5565 -
Phòng khám Imizu 長根町一丁目83番地の3 (Nagane-cho) - - - - - 0562-47-0132 -
Phòng khám Obu Aozora Yusho 吉田町半ノ木45番地の1 (Yoshida-cho)   Chỉ Internet
Phòng khám Obu Family 柊山町一丁目3番地 (Hiiragiyama-cho) - - - 0562-48-6661 -
Oka no Ue Tanaka Jibiinkouka  横根町狐山128番地の3 (Yokone-cho) - - - - - - - - Chỉ Internet
Phòng khám Okumura Naika Ganka 森岡町五丁目11番地 (Morioka-cho) - - - 0562-48-0123 -
Katou Naika Ichoka 中央町六丁目91番地 (Chuo-cho) - - 0562-46-8900 -
Kyowa Byoin  梶田町二丁目123番地 (Kajita-cho) - - - - Chỉ Internet
Viện y Kuno Naika 北崎町内田面26番地 (Kitasaki-cho) - - 0562-48-4061 -
Kono Shonika naika 森岡町二丁目398番地 (Morioka-cho) - - 0562-48-7787 -
Phòng khám Kodama 若草町二丁目102番地 (Wakakusa-cho)   0562-48-8567 -
San-in Ishigase no Mori 森岡町一丁目193番地 (Morioka-cho)   0562-44-4131 -
Phòng khám Junwa 東新町三丁目1番地の2 (Toushin-cho) - - - 0562-46-5677 -
Shinryojo Obu 吉川町一丁目55番地 (Yoshikawa-cho) - - 0562-46-7770 -
Viện y Takaba Geka 明成町一丁目327番地 (Meisei-cho) - - 0562-47-4111 -
Phòng khám Tanaka Seikei Geka 長草町山口57番地の2 (Nagakusa-cho) - - 0562-47-1181 -
Viện y Tsukamura 東新町二丁目258番地 (Toushin-cho) - - 0562-48-0088 -
Nakamura Jibiinkouka  半月町二丁目1番地の1 (Hantsuki-cho) - - - 0562-48-8739 -
Phòng khám Nadaka yama 横根町名高山5番地の26 (Yokone-cho)   0562-46-7566 -
Phòng khám Hayakawa 東新町二丁目140番地 2階 (Toushin-cho) - 0562-47-0993 -
Phòng khám Hayakawa Jibiinkouka 東新町二丁目140番地 1階 (Toushin-cho) - 0562-47-1187 -
Phòng khám Hiiragi Hiruzu Naika 柊山町七丁目50番地 (Hiiragiyama-cho) - - - - Chỉ Internet
Phòng khám Hiiragi Mimihana Nodo 柊山町三丁目315番地 (Hiiragiyama-cho) - - - - Chỉ Internet
Hirano Naika 月見町三丁目129番地 (Tsukimi-cho) - - - - - - 0562-46-0030 -
Maehara Seikei Geka 北崎町五丁目55番地 (Kitasaki-cho) - - - - 0562-44-5505 -
Phòng khám Mitsuba 共栄町六丁目475番地 (Kyoei-cho) - - - 0562-44-0008
Miyata Seikei Geka Hifuka 江端町三丁目76番地 (Ebata-cho) - - - 0562-46-7788
Viện y Miyahara 森岡町一丁目188番地 (Morioka-cho)   - - 0562-44-6711 -
Viện y Murase 中央町二丁目100番地 (Chuo-cho) - - 0562-46-2012 -
Phòng khám Meisei Shiga 明成町二丁目280番地の1 (Meisei-cho) - - 0562-45-5959 -
Yasui Naika 桜木町二丁目192番地 (Sakuragi-cho) - - 0562-44-6521 -
Yamada Seikei Geka 中央町一丁目105番地 (Chuo-cho) - - - - 0562-47-7011 -
yuki hifuka kurinikku 一屋町四丁目84番地 (Hitotsuya-cho) - - - - - - - 0562-44-9100 -
Phòng khám trẻ em Penguin 共西町4丁目391-2 (Kyosei-cho)   0562-48-7700 -
Phòng khám Midori no mori 江端町五丁目174番地 (Ebata-cho)   0562-46-1580 -

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。