Tiếp nhận đăng ký cấp giấy xác nhận tiêm Vắc xin Corona chủng mới (hộ chiếu Vắc xin) (ワクチンパスポート)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1018903  更新日 2022年3月22日

印刷大きな文字で印刷

Tiếp nhận đăng ký cấp giấy xác nhận tiêm Vắc xin Corona chủng mới (hộ chiếu Vắc xin). Cấp miễn phí.

Cách đăng ký

Đăng ký theo cách (1) hoặc cách (2)

Cách (1): Mang hồ sơ đăng ký tới Khoa tăng cường sức khỏe (Hoken Center) hoặc mang tời quầy Khoa thị dân (Shimin Ka)
    Khoa tăng cường sức khỏe (Kenkozoshin Ka) (địa chỉ: Obu-shi Ebata-cho 4-2, bên trong Hoken Center).
    Khoa thị dân (Shimin Ka) (địa chỉ: Obu-shi Chuo-cho 5-70, tầng 1 tòa thị chính Obu)

Cách (2): Gửi hồ sơ đăng ký tới Khoa tăng cường sức khỏe (Hoken Center) bằng đường bưu điện.

Hồ sơ đăng ký gồm có

1. Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận tiêm phòng Corona chủng mới
  Đơn đăng ký bằng tiếng●● (ví dụ tiếng Việt) có thể tải từ bên dưới.

2.Hộ chiếu Photo

3.Bản sao thẻ ngoại kiều hoặc bằng lái… giấy tờ có thể xác nhận danh tính

4.Giấy chứng nhận đã tiêm Vắc xin Corona chủng mới hoặc giấy có ghi lại việc tiêm Photo

※(5)(6)(7) là những giấy tờ cần thiết tùy theo các trường hợp cụ thể※

5.Trường hợp hộ chiếu có ghi Họ trước khi kết hôn・Họ khác・Tên khác, thì cần giấy tờ khác có thể xác nhận được danh tính Họ trước khi kết hôn・Họ khác・Tên khác bản photo.

6.Trường hợp nhờ người đăng ký hộ thì cần có giấy ủy quyền (Ininjo)
 ※ Giấy ủy quyền mẫu tự do.

7.Trường hợp gửi qua bưu điện cần chuẩn bị phong bì trả kết quả (trên phong bì có ghi họ tên, địa chỉ người đăng ký và dán tem).

Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng (Hộ chiếu Vắc xin)

Sau khi đăng ký trong khoảng 1 tuần, giấy chứng nhận tiêm phòng sau khi được chuẩn bị xong bên Khoa tăng cường sức khỏe (Hoken Center) sẽ liên lạc cho bạn đến nhận giấy, đối với trường hợp gửi qua bưu điện thì sẽ gửi trả bằng phong bì đã được chuẩn bị sẵn từ bạn. (trường hợp gửi bưu điện thì bên Hoken Center sẽ không liên lạc bằng điện thoại)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。