VỀ KHOẢN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT TẠM THỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH MIỄN THUẾ THỊ DÂN(住民税非課税世帯に対する給付金)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1021250  更新日 2022年7月14日

印刷大きな文字で印刷

確認書

Những hộ gia đình có thuế bằng không dựa theo thu nhập tháng 1 đến 12 năm 2021 (năm 2022 thuế cư trú bằng không) sẽ có thư Xác nhận được gửi về nhà. Sau khi nhận được thư này thì hãy đăng ký theo như dưới đây.

 ※Từ tháng 1 năm 2022 Thành phố Obu đã gửi giấy xác nhận theo thứ tự đến các hộ gia đình miễn thuế thị dân niên độ năm 2021.

 Trong sự ảnh hưởng lâu dài của virus Corona chủng mới, để những người gặp nhiều khó khăn nhận được hỗ trợ nhanh chóng trong cuộc sống Nhà nước đã cấp cho mỗi gia đình miễn thuế thị dân 10 man yên. Đối tượng là những chủ hộ có đăng ký cư trú tại thời điểm 10/12/2021và là hộ gia đình miễn thuế thị dân niên độ 2021. (trừ những hộ gia đình mà các thành viên trong gia đình là người được phụ thuộc. Ví dụ như bố mẹ nhận tiền từ con cái đế sinh hoạt và gia đình bố mẹ thuộc diện miễn thuế thị dân nhưng không thuộc đối tượng nhận trợ cấp này)

 Để nhận khoản trợ cấp này, cần nộp giấy xác nhận. Trong thư của Obu gửi về có giấy xác nhận.Bạn hãy nhìn bào bản dịch tiếng Việt Rồi điền vào giấy xác nhận bản tiếng Nhật. Hạn nộp giấy xác nhận của mỗi hộ gia đình khác nhau vì vậy hãy xem hạn nộp giấy của gia đình mình trên giấy xác nhận được gửi đến.

Hạn nộp: Được ghi trong giấy xác nhận trong thư. Hãy gửi giấy trước hạn nộp.
Giấy tờ nộp: Giấy xác nhận
※Nếu bạn muốn nhận tiền vào tài khoản không phải tài khoản ghi trên giấy xác nhận vui lòng dán 2 giấy dưới đây vào giấy xác nhận.
- Bản sao sổ ngân hàng (Tờ số 1 có tên chi nhánh và mã số tài khoản ngân hàng)
- Bản sao thẻ ngoại kiều hoặc bằng lái… giấy tờ có thể xác nhận danh tính
 Nơi nộp: Tòa thị chính Obu đảm nhận tiền trợ cấp (cửa số 7 tầng 1)
Cách thức nộp: Cho giấy tờ cần nộp vào phong bì được chuẩn bị sẵn trong thư, rồi gửi ( thư không cần dán tem). Những người không thể gửi thư thì mang đến trực tiếp theo địa chỉ trên.

Thư được chuyển đến Thành phố Obu sẽ kiểm tra và tiến hành chuyển khoản.

 Nếu hộ nào không biết cách đăng ký, hay hạn nộp của gia đình mình là khi nào thì mang toàn bộ giấy tờ nhận được và sổ ngân hàng đến Tòa thị chính Obu tầng 3 “Quầy tổng hợp người nước ngoài WELSAPO” (Khoa giao lưu văn hóa)

 Dịch bệnh Corona ảnh hưởng đột ngột tới kinh tế gia đình từ tháng 1 năm 2021 cũng thuộc hộ gia đình được nhận trợ cấp tương ứng như gia đình miễn thuế thị dân. Đăng ký hộ có ảnh hưởng đột ngột tới kinh tế gia đình vui lòng xem trang dưới đây.

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。