Tiếng Việt Danh sách các tổ chức y tế tổ chức tiêm mũi 4 (4回目接種医療機関リスト)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025130  更新日 2022年11月7日

印刷大きな文字で印刷

Sau đây là danh sách các địa điểm cung cấp vắc xin COVID-19 lần 4.

 

Tên cơ sở y tế hai ba năm sáu bảy

Chủ

ngày lễ

Phương Thức Dặt Chỗ Trước
Phòng khám Ikiiki zaitaku Morioka-cho Xác nhận thông qua web chuyên dụng đặt lịch tiêm của Thành phố

trang web thành phố / 0120-08-5544

Phòng khám Obu Family Hiiragiyama-cho
Phòng khám Okumura Naika Ganka Morioka-cho
Obu Kid's Land Phòng Khám Hiiragiyama-cho Xác nhận thông qua web chuyên dụng đặt lịch tiêm của Thành phố
Shinryojo Obu Yoshikawa-cho Xác nhận thông qua web chuyên dụng đặt lịch tiêm của Thành phố
Senda Naika Geka Khòng Khám Nagakusa-machi Xác nhận thông qua web chuyên dụng đặt lịch tiêm của Thành phố
Phòng khám Obu Aozora Yusho Yoshida-machi

Chi tiết xác nhận tại web của clinic

Oka no Ue Tanaka Jibiinkouka  Yokone-machi

Chi tiết xác nhận tại web của clinic

Tokutei Iryou Houjin Kyowa Kai Kyowa Byoin  Kajita-cho

Chi tiết xác nhận tại web của clinic

San-in Ishigase no Mori Morioka-cho

Chi tiết xác nhận tại web của clinic

Phòng khám Hiiragi Hiruzu Naika Hiiragiyama-cho Xác nhận thông qua web chuyên dụng đặt lịch tiêm của Thành phố trang web thành phố / 0120-08-5544
Phòng khám Hiiragi Mimihana Nodo Hiiragiyama-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic Chi tiết xác nhận tại web của clinic
Phòng khám Mitsuba Kyoei-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic Chi tiết xác nhận tại web của clinic
Phòng khám Midori no mori Ebata-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic

trang web bệnh viện/46-1580

Miyata Seikei Geka Hifuka Ebata-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic

trang web bệnh viện

/46-7788
Viện y Murase Chuo-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic trang web bệnh viện/46-2012
Viện mắt Imai Ganka Chuo-cho

Chi tiết vui lòng liên hệ bệnh viện

47-7364
Phòng khám bệnh tiểu đường & tuyến giáp Obu Hiiragiyama-cho trang web thành phố / 0120-08-5544
Phòng khám Imamura Kyowa-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic 45-5565
Kato Naika Ichoka Chuo-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic 080-9490-8742
Viện y Kuno Naika Kitasaki-machi 48-4061
Kono Shonika naika Morioka-cho 48-7788
Phòng khám Kodama Wakakusa-cho Chi tiết xác nhận tại web của clinic 080-8718-2420
Phòng khám Junwa Toshin-cho

vui lòng gọi cho bệnh viện

46-5677
Viện y Takaba Geka Meisei-cho 47-4111
Phòng khám Tanaka Seikei Geka Nagakusa-machi Chi tiết xác nhận tại web của clinic 47-1181
Viện y Tsukamura Toshin-cho trang web thành phố / 0120-08-5544
Terada Naika Clinic Yokone-machi trang web thành phố / 0120-08-5544
Nakamura Jibiinkouka  Hantsuki-cho 48-8739
Phòng khám Nadaka yama Yokone-machi 46-7566
Phòng khám Hayakawa Toshin-cho trang web thành phố / 0120-08-5544
Phòng khám Hayakawa Jibiinkouka Toshin-cho trang web thành phố / 0120-08-5544
Phòng khám Hikosaka Kyoseicho Chi tiết xác nhận tại web của clinic 46-8055
Hirano Naika Tsukimi-cho 46-0030
Phòng khám Hirokawa Ladies  ※Chỉ dành cho phụ nữ mang thai Hitotsuya-cho 44-1188
Phòng khám phục hồi chức năng Maehara Seikei Geka Kitasaki-cho 44-5505
Viện y Miyahara Morioka-cho 44-6711
Phòng khám Meisei Shiga Meisei-cho 45-5959
Yasui Naika Sakuragi-cho 44-6521
Yamada Seikei Geka Chuo-cho 47-7011
Yuki hifuka kurinikku Hitotsuya-cho 44-9100

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。