TIỀN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT CHO THỜI GIÁ SINH HOẠT TĂNG CAO (HỘ GIA ĐÌNH MIỄN THUẾ THỊ DÂN) (電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/非課税世帯)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025200  更新日 2022年11月25日

印刷大きな文字で印刷

 ※Thành phố Obu đã gửi giấy xác nhận theo thứ tự đến các hộ gia đình miễn thuế thị dân niên độ năm 2022.

 Vì vật giá hàng tiêu dùng tăng cao, chính phủ trợ cấp đặt biệt cho những hộ thuộc diện không phải đóng thuế cư trú mỗi hộ là 50,000 yen .Đối tượng là những chủ hộ có đăng ký cư trú tại thời điểm 30/9/2022và là hộ gia đình miễn thuế thị dân niên độ 2022. (trừ những hộ gia đình mà các thành viên trong gia đình là người được phụ thuộc. Ví dụ như bố mẹ nhận tiền từ con cái đế sinh hoạt và gia đình bố mẹ thuộc diện miễn thuế thị dân nhưng không thuộc đối tượng nhận trợ cấp này)

 ※Những hộ diện miễn thuế đã từng nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời(100,000yen)cũng thuộc diện được nhận tiền trợ cấp đặc biệt này.

 Để nhận khoản trợ cấp này, cần nộp giấy xác nhận. Trong thư của Obu gửi về có giấy xác nhận. Rồi điền vào giấy xác nhận bản tiếng Nhật. Hạn nộp giấy xác nhận của mỗi hộ gia đình khác nhau vì vậy hãy xem hạn nộp giấy của gia đình mình trên giấy xác nhận được gửi đến.

Hạn nộp: Được ghi trong giấy xác nhận trong thư. Hãy gửi giấy trước hạn nộp.
Giấy tờ nộp: Giấy xác nhận
 ※Nếu bạn muốn nhận tiền vào tài khoản không phải tài khoản ghi trên giấy xác nhận vui lòng dán 2 giấy dưới đây vào giấy xác nhận.
- Bản sao sổ ngân hàng (Tờ số 1 có tên chi nhánh và mã số tài khoản ngân hàng)
- Bản sao thẻ ngoại kiều hoặc bằng lái… giấy tờ có thể xác nhận danh tính
 Nơi nộp: Tòa thị chính Obu đảm nhận tiền trợ cấp (cửa số 7 tầng 1)
Cách thức nộp: Cho giấy tờ cần nộp vào phong bì được chuẩn bị sẵn trong thư, rồi gửi ( thư không cần dán tem). Những người không thể gửi thư thì mang đến trực tiếp theo địa chỉ trên.


 Thư được chuyển đến Thành phố Obu sẽ kiểm tra và tiến hành chuyển khoản. Nếu hộ nào không biết cách đăng ký, hay hạn nộp của gia đình mình là khi nào thì mang toàn bộ giấy tờ nhận được và sổ ngân hàng đến Tòa thị chính Obu tầng 3 “Quầy tổng hợp người nước ngoài WELSAPO” (Khoa giao lưu văn hóa)

 Từ sau tháng 1 năm 2022 nếu do ảnh hưởng dịch bệnh hay những lý do bất khả kháng khác ..vv ,mà bị giãm thu nhập,dự toán sẽ thuộc diện không phải đóng thuế cư trú năm 2022,thì cũng thuộc đối tượng hộ được nhận trợ cấp đặt biệt này. Đăng ký hộ có ảnh hưởng đột ngột tới kinh tế gia đình vui lòng xem trang dưới đây.

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。