ĐĂNG KÝ NHẬN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT TẠM THỜI CÁC GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金/家計急変世帯)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025454  更新日 2022年11月25日

印刷大きな文字で印刷

 Từ sau tháng 1 năm 2022 nếu do ảnh hưởng dịch bệnh hay những lý do bất khả kháng khác ..vv ,mà bị giãm thu nhập,dự toán sẽ thuộc diện không phải đóng thuế cư trú năm 2022,thì cũng thuộc đối tượng hộ được nhận trợ cấp đặt biệt này. Chính phủ cung cấp một khoản trợ cấp đặc biệt 50.000 yên cho mỗi hộ gia đình.

 ※Những hộ diện miễn thuế đã từng nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời(100,000yen)cũng thuộc diện được nhận tiền trợ cấp đặc biệt này.

Trọng yếu

・Mẩu đơn xin tiền trợ cấp đặc biệt này là mẩu đơn dành riêng cho hộ gia đình cấp biến bi giãm thu nhập nên sinh kế gặp khó khăn nhất thời
・Những hộ thuộc diện miễn thuế niên độ 2022(không phải hộ cấp biến bị giãm thu nhập mà là hộ tự hạn chế giữ mức thu nhập thấp để được miển thuế)thì không thể dùng bộ đơn này để xin tiền trợ cấp đặc biệt.TP Obu sẽ lần lượt gữi qua bưu điện hồ sơ xin tiền trợ cấp đặc biệt dành cho đối tượng là hộ thuộc diện miễn thuế. Khi nhận được thì hãy dùng bộ hồ sơ này để đăng ký xin tiền trợ cấp đặc biệt.
・Đã nhận được tiền đặc biệt này với tư cách là hộ được miễn thuế cư trú,,hoặc những hộ sắp được nhận tiền trợ cấp đặc biệt sẽ không được nhận thêm trợ cấp đặc biệt này một lần nữa nếu là với tư cách hộ cấp biến bị giãm thu nhập

CÁC GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT

Hạn nộp: 31 Tháng Giêng, 2023


Giấy tờ nộp:
 ※Cho giấy tờ cần nộp vào phong bì được, rồi gửi.Những người không thể gửi thư thì mang đến

trực tiếp theo địa chỉ trên.
 (1)Đơn xin trợ cấp đặc biệt (Shinseisho)
 (2)kiến nghị(Moushitatesho)
 (3)Photo bảng lương (※ Bảng lương của các thành viên đang trả thuế thị dân.)
 (4)Bản sao thẻ ngoại kiều hoặc bằng lái… giấy tờ có thể xác nhận danh tính
 (5)Bản sao sổ ngân hàng (Tờ số 1 có tên chi nhánh và mã số tài khoản ngân hàng)
 

Thu nhập tiêu chuẩn

※  Đối tượng là những hộ gia đình có thu nhập từ lương như dưới đây.

 Bản thân・không phụ cấp cho ai (Tổng năm) 965,000 yên (Tháng) 81,000 yên
 Nếu phụ cấp 1 người thì (Tổng năm) 1,469,000 yên (Tháng) 123,000 yên
 Nếu phụ cấp 2 người thì (Tổng năm) 1,877,000 yên (Tháng) 157,000 yên
 Nếu phụ cấp 3 người thì (Tổng năm) 2,327,000 yên (Tháng) 194,000 yên
 Nếu phụ cấp 4 người thì (Tổng năm) 2,777,000 yên (Tháng) 232,000 yên
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。