Về đăng ký nhận trợ cấp cho những gia đình nuôi con có thu nhập thấp(低所得子育て世帯生活支援特別給付金/家計急変世帯)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1025534  更新日 2022年12月14日

印刷大きな文字で印刷

Từ sau tháng 1 năm 2022 nếu do ảnh hưởng dịch bệnh hay những lý do bất khả kháng khác ..vv

Trẻ thuộc đối tượng nhận trợ cấp sẽ nhận 5 man trợ cấp cho mỗi trẻ từ chính phủ.
Trẻ thuộc đối tượng nhận trợ cấp sẽ nhận 5 man trợ cấp cho mỗi trẻ từ Thành phố Obu.

・Hộ gia đình có con từ 0-17 tuổi tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2022
・Từ sau tháng 1 năm 2022 nếu do ảnh hưởng dịch bệnh hay những lý do bất khả kháng khác ..vv ,mà bị giãm thu nhập,dự toán sẽ thuộc diện không phải đóng thuế cư trú năm 2022 
 

Đối tượng nhận trợ cấp

Trẻ từ 0~17 tuổi thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2022

【Trọng yếu】
・Đã nhận được tiền đặc biệt này với tư cách là hộ được miễn thuế cư trú,,hoặc những hộ sắp được nhận tiền trợ cấp đặc biệt sẽ không được nhận thêm trợ cấp đặc biệt này một lần nữa nếu là với tư cách hộ cấp biến bị giãm thu nhập
 

CÁC GIA ĐÌNH CÓ THU NHẬP THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT

Hạn nộp: 28 Tháng 2, 2023
Giấy tờ nộp: 474-8701  Obu-shi, Chuo-cho 5-70  Obu Shiyakusho Kodomo Mirai Ka
 ※Cho giấy tờ cần nộp vào phong bì được, rồi gửi.Những người không thể gửi thư thì mang đến trực tiếp theo địa chỉ trên.
 (1)Đơn xin trợ cấp đặc biệt(Shinseisho)
 (2)kiến nghị(Moushitatesho)
 (3)Photo bảng lương (※ Bảng lương của các thành viên đang trả thuế thị dân.)
 (4)Bản sao thẻ ngoại kiều hoặc bằng lái… giấy tờ có thể xác nhận danh tính
 (5)Bản sao sổ ngân hàng (Tờ số 1 có tên chi nhánh và mã số tài khoản ngân hàng)

Thu nhập tiêu chuẩn

※  Đối tượng là những hộ gia đình có thu nhập từ lương như dưới đây.

Bản thân・không phụ cấp cho ai (Tổng năm) 965,000 yên (Tháng) 81,000 yên
Nếu phụ cấp 1 người thì (Tổng năm) 1,469,000 yên (Tháng) 123,000 yên 
Nếu phụ cấp 2 người thì (Tổng năm) 1,877,000 yên (Tháng) 157,000 yên 
Nếu phụ cấp 3 người thì (Tổng năm) 2,327,000 yên (Tháng) 194,000 yên 
Nếu phụ cấp 4 người thì (Tổng năm) 2,777,000 yên (Tháng) 232,000 yên 
 

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。