Gabay sa Pamumuhay at Paggawa sa Japan(生活・就労ガイドブック)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014819 

印刷大きな文字で印刷

Ang Ministry of Justice (MOJ) ay naglabas ng isang gabay na gabay sa pamumuhay at pagtatrabaho sa Japan. Ang gabay na gabay na ito ay may impormasyon sa mga paksa tulad ng:

· Mga Pamamaraan para sa Pagpasok / Paninirahan
· Mga Pamamaraan sa Mga Tanggapan ng Munisipalidad
· Trabaho / Paggawa
· Panganganak at Pagiging Magulang
· Edukasyon
· Mga Serbisyong Medikal
· Mga Pensyon at Kapakanan
· Buwis
· Trapiko
· Mga emergency at Disasters
· Pabahay
· Pang-araw-araw na mga patakaran at kaugalian
 

de