Tagalog(タガログ語)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014303 

印刷大きな文字で印刷

Naglalaman ang mga pahina sa ibaba ng kapaki-pakinabang na impormasyon na naisalin na.

Kalusugan at Kapakanan(健康と福祉)

ARAW-ARAW NA BUHAY SA OBU(日常生活について)

Simulan ang pagsasalin