Tiếng Việt(ベトナム語)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005720 

印刷大きな文字で印刷

viet

viet2

Các trang dưới đây chứa thông tin hữu ích đã được dịch.

VỀ KHOẢN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT TẠM THỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH MIỄN THUẾ THỊ DÂN(住民税非課税世帯等への給付金)

VỀ KHOẢN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT TẠM THỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH MIỄN THUẾ THỊ DÂN(住民税非課税世帯等への給付金)

TIỀN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT CHO THỜI GIÁ SINH HOẠT TĂNG CAO(電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金)

 

Tiền trợ cấp đặc biệt hổ trợ nuôi con cho hộ có thu nhập thấp(低所得子育て世帯生活支援特別給付金)

SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI(健康と福祉)

NUÔI DẠY CON CÁI(子育て)

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY Ở OBU(日常生活)

THUẾ(税金)

Bắt đầu dịch

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。