Tiếng Việt(ベトナム語)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1005720 

印刷大きな文字で印刷

Các trang dưới đây chứa thông tin hữu ích đã được dịch.

VỀ KHOẢN TRỢ CẤP ĐẶC BIỆT TẠM THỜI CHO HỘ GIA ĐÌNH MIỄN THUẾ THỊ DÂN(住民税非課税世帯等への給付金)

SỨC KHỎE VÀ PHÚC LỢI(健康と福祉)

NUÔI DẠY CON CÁI(子育て)

CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY Ở OBU(日常生活)

THUẾ(税金)

Bắt đầu dịch

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。