Hướng dẫn về Thuế thành phố (市県民税に関するご案内)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015566  更新日 2022年5月27日

印刷大きな文字で印刷

HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THỊ DÂN, TỈNH DÂN (Thuế cư trú)

○Thuế Thị dân Tỉnh dân (thuế cư trú)
Thuế Thị dân, Tỉnh dân là loại thuế mà người sống trong thành phố Obu từ thời điểm ngày 1/1 và có mức lương trên một khoản quy định kể cả người nước ngoài đều có nghĩ vụ phải nộp thuế cho Thành phố Obu.
Trường hợp xuất cảnh khỏi Nhật từ ngày 2/1 cũng phải nộp thuế.
Trường hợp không nộp số thuế phải nộp thì có trường hợp khi gia hạn tư cách lưu trú sẽ không được cấp mới.
Thuế thị dân được sử dụng cho các mục đích như làm đường, chi phí y tế cho trẻ em, hay đời sống của người dân trong Thành phố.

○Nộp thuế Thị dân, Tỉnh dân
Khoản thuế phải đóng phụ thuộc vào thu nhập trong năm trước đó từ ngày 1/1 đến 31/12.
Có 2 cách để nộp thuế thị dân.
(1) Trừ trực tiếp trong lương (trưng thu đặc biệt) Công ty sẽ trừ thuế trực tiếp vào lương và nộp cho Obu. Vì vậy người làm việc trong công ty không cần thiết phải trực tiếp đi nộp thuế.
(2) Đối với trường hợp tự nộp (trưng thu thông thường) thì vào khoảng tháng 6 hàng năm sẽ có thư yêu cầu nộp thuế từ Thành phố Obu gửi về. Mang hóa đơn và số tiền thuế phải nộp ra ngân hàng, cửa hàng tiện lợi thanh toán. Trừ những người đang làm việc trong các cty thì trường hợp này còn áp dụng cho những người tự kinh doanh.
 

※Để không quên nộp thuế hãy chú ý những điều dưới đây.

(1) Trường hợp nghỉ việc công ty
Người thanh toán thuế theo trưng thu đặc biệt mà nghỉ việc công ty thì hãy thanh toán tổng số thuế thị dân, tỉnh dân chưa đóng cho công ty bằng số lương nhận cuối cùng (Thanh toán 1 lần). Trường hợp trưng thu 1 lần (Trả 1 lần hết tổng số thuế) đối với bạn là việc khó khăn thì Thành phố Obu sẽ gửi giấy yêu cầu nộp thuế cho bạn, và bạn dùng giấy này tự đi thanh toán tiền thuế (Thanh toán thông thường).

(2) Trường hợp bạn về nước
Trong khoảng thời gian từ lúc bạn đang ở Nhật đến lúc xuất cảnh mà bạn không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo thanh toán 1 lần hay thanh toán thông thường thì bạn cần thông báo lựa chọn hình thức thanh toán thuế thị dân tỉnh dân còn lại (Người quản lý nộp thuế). Nếu bạn không hoàn thành việc nộp thuế thì có trường hợp không thể quay lại Nhật được nữa.


○Gia hạn tư cách lưu trú
Để gian hạn tư cách lưu trú thì cần phải nộp giấy chứng nhận số thuế phải nộp (Kojinshikenminzei kazei shomeisho) hoặc giấy chứng nhận số thuế phải nộp là 0 đồng (Hikazei shomeisho), giấy chứng nhận thuế đã nộp (Nozei shomeisho) cho cục quản lý xuất nhập cảnh. Nếu không kê khai thu nhập năm trước sẽ không nhận được giấy chứng nhận số thuế phải nộp. Vì vậy để nhận được giấy này phải kê khai thu nhập và đóng số thuế tương ứng với thu nhập đó. Để kê khai thu nhập cần mang những giấy tờ có thể chứng minh thu nhập như bảng tổng kết thu nhập và thuế (Gensenchoshuhyo) đến kê khai tại tòa thị chính Obu. Chỉ cần nộp số thuế phải nộp thì sẽ nhận được giấy chứng nhận nộp thuế (Nozei shomeisho)
※Kojinshikenminzei no kazei shomeisho là giấy chứng nhận số thuế phải nộp
※Kojinshikenminzei no nozei shomeisho là giấy chứng nhận thuế đã nộp
※Shunyu là số tiền làm việc nhận được.
※Shotoku là thu nhập sau khi trừ các chi phí

○Phương thức kê khai
~Sử dụng hướng dẫn kê khai hiện có

○Về việc đăng ký người quản lý (người nộp thuế)
Những người có nghĩa vụ phải nộp thuế thị dân, thuế tài sản cố định, thuế kế hoạch thành phố nhưng lại không có địa chỉ, văn phòng trong thành phố thì phải quyết định người nộp thuế để nộp thuế khi nhận được thông báo thuế phải nộp (Nozei tsuchisho). (Không cần phải làm thủ tục đăng ký người nộp thuế nếu việc nộp thuế vẫn được nộp.) Sau khi quyết định người nộp thuế thì hãy nộp đơn đăng ký cho Khoa thuế vụ của tòa thị chính Obu. Trường hợp không đăng ký người nộp thuế và không nộp số thuế phải nộp thì có trường hợp khi gia hạn tư cách lưu trú sẽ không được cấp mới.
※ Nozei tsuchisho là giấy thông báo số thuế phải nộp

○Cách đọc tờ thông báo thuế
Hãy xem file PDF

○Mọi thắc mắc xin liên hệ
Phòng thuế thị dân Khoa thuế vụ tòa thị chính Obu 0562-45-6217

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。