Giấy thông báo quyết định trưng thu đặc biệt thuế thị dân tỉnh dân.(市県民税特別徴収額の決定通知書)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1023577  更新日 2022年5月27日

印刷大きな文字で印刷

 Nội dung “Giấy thông báo quyết định trưng thu đặc biệt thuế thị dân tỉnh dân”.
 Giấy thông báo này, là thông báo số tiền thuế thị dân tỉnh dân sẽ trừ từ lương của bạn trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm nay đến tháng 5 năm sau.
 Những người nước ngoài sống và làm việc tại Nhật cũng giống như những nhân viên người nhật khác, cũng cần thanh toán thuế thị dân tỉnh dân được trừ từ lương bạn nhận từ công ty.
 

Mục (1)-Ⓐ là thu nhập từ tháng 1 đến tháng 12 năm trước mà bạn nhận được từ công ty (Gọi là Kyuyo Syunyu)

Mục (1)-Ⓑ được tính bằng “Ⓐ trừ Khoản khấu trừ thu nhập lương” (Kyuyo Shotoku Kojo), thu nhập từ lương của bạn sau khi đã trừ khoản khấu trừ thu nhập lương (Kyuyo Shotoku)
※ Khoản khấu trừ thu nhập lương là một khoản tiền cố định trừ từ lương, theo pháp luật quy định.
“Thu nhập khác” là tổng thu nhập ngoài lương.
“Phân loại thu nhập ngoài lương chính” là trường hợp người có thu nhập ngoài lương sẽ được đánh dấu hoa (*) vào các loại thu nhập tương ứng.

(2)-Ⓒ Tổng thu nhập từ lương của bạn sau khi đã trừ khoản khấu trừ thu nhập lương và thu nhập khác của năm trước (Tổng thu nhập)

(3)-Ⓓ Chi tiết và tổng số tiền được khấu trừ (Shotoku Kojo)
※ số tiền được khấu trừ là số tiền được trừ cố định từ thu nhập tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình mà số tiền được trừ khác nhau như gia đình có người khuyết tật, gia đình có phụng dưỡng, v.v… .

(4) Gia đình có người khuyết tật, cha, mẹ đơn thân v.v… thì trong phân loại khấu trừ được quy định theo pháp luật sẽ được đánh dấu hoa (*)  vào mục gia đình có phụng dưỡng.

(5) được tính bằng “Ⓒ trừ Ⓓ” là khoản tiền làm căn cứ tính thuế thị dân, tỉnh dân. (số tiền tiêu chẩn tính thuế)

(6)-Ⓔ là tổng số tiền thị dân tỉnh dân niên độ năm nay của bạn.

(7) bằng Ⓔ trừ Tổng số tiền bạn đã thanh toán, hay nói cách khác đây là khoản tiền từ nay bạn cần phải đóng.

(8) là số tiền hang tháng sẽ trừ trong lương của bạn.

Khi bạn nghỉ việc công ty và về nước

 Trường hợp bạn nghỉ việc công ty và về nước, hãy thanh toán tổng số thuế thị dân, tỉnh dân chưa đóng cho công ty bằng số lương nhận cuối cùng (thanh toán 1 lần).
Trường hợp trưng thu 1 lần (Trả 1 lần hết tổng số thuế) đối với bạn là việc khó khăn thì Thành phố Obu sẽ gửi giấy yêu cầu nộp thuế cho bạn, và bạn dùng giấy này tự đi thanh toán tiền thuế (Thanh toán thông thường).
 Trường hợp bằng hình thức Thanh toán 1 lần hay Thanh toán thông thường mà bạn không đóng hết khoản thuế thị dân còn lại thì trước khi xuất cảnh ra khỏi Nhật bạn cần thông báo lựa chọn hình thức thanh toán thuế thị dân tỉnh dân còn lại (Người quản lý nộp thuế). Nếu bạn không hoàn thành việc nộp thuế thì có trường hợp không thể quay lại Nhật được nữa.
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。