Tham vấn các vấn đề người tiêu dùng cho người nước ngoài (消費生活相談)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1017727  更新日 2021年4月7日

印刷大きな文字で印刷

Bạn có thể nhận được tư vấn miễn phí về các vấn đề người tiêu dùng tại Trung tâm Đa văn hóa Aichi. Xem các liên kết dưới đây để biết thêm thông tin.

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。