Hướng dẫn sống và làm việc tại Nhật Bản(生活・就労ガイドブック)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014822 

印刷大きな文字で印刷

Bộ Tư pháp (MOJ) đã phát hành một cuốn sách hướng dẫn về sống và làm việc tại Nhật Bản. Sách hướng dẫn này có thông tin về các chủ đề như:

・Thủ tục nhập cảnh / cư trú
・Thủ tục tại văn phòng thành phố
・Việc làm / Làm việc
・Sinh con và nuôi dạy con cái
・Giáo dục
・Các dịch vụ y tế
・Lương hưu và phúc lợi
・Thuế
・Giao thông
・Trường hợp khẩn cấp và thảm họa
・Nhà ở
・Quy tắc và tập quán hàng ngày
 

guidebook