VỀ ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN THUẾ THU NHẬP PHẢI NỘP・CHỨNG NHẬN THUẾ ĐÃ NỘP (所得・納税証明等申請方法について)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1020871  更新日 2021年12月15日

印刷大きな文字で印刷

◇ Chứng nhận thuế thu nhập phải nộp
Chứng nhận thuế thu nhập phải nộp (Shotoku Kazei Shomeisho) là chứng nhận nội dung liên quan đến thu nhập từ tháng 1 đến tháng 12 niên độ trước và số thuế Thị dân, Tỉnh dân.
◇ Về cấp giấy chứng nhận thuế thu nhập phải nộp của niên độ mới nhất
Thời gian có thể cấp giấy chứng nhận thuế thu nhập phải nộp của niên độ mới nhất theo dưới đây
1. Chỉ những người nhận lương đặc thù (thuế Thị dân, Tỉnh dân được trừ từ lương): Giữa tháng 5 năm đó.
2. Ngoài trường hợp trên: Giữa tháng 6 năm đó.
◇ Mục cần chú ý
Giấy chứng nhận thuế thu nhập phải nộp sẽ do Thành phố, Thị trấn, làng mà bạn có cư trú tại thời điểm tính thuế (Ngày 1 tháng 1), nếu sau ngày tính thuế mà bạn chuyển tới Thành phố Obu thì bạn hãy yêu cầu Thành phố, Thị trấn, Làng mà bạn có đăng ký tại thời điểm tính thuế cấp giấy chứng nhận. Ngày cả những đối tượng có đăng ký cư trú tại Thành phố Obu tại thời điểm tính thuế, nhưng thực tế lại sống tại Thành phố, Thị trấn, làng khác, và đang chịu thuế tại Thành phố, Thị trấn, làng lên quan thì hãy yêu cầu Thành phố, Thị trấn, làng thực tế đang sống cấp giấy chứng nhận.

◇ Cách đăng ký cấp giấy chứng nhận thuế phải nộp và giấy chứng nhận thuế đã nộp.
【Đồ cần mang theo】
1Trường hợp tới quầy đăng ký
・Giấy tờ xác nhận danh tính (Thẻ ngoại kiều v.v... )
・Lệ phí (1 bản 300 yên)
・Giấy ủy quyền (trường hợp người đăng ký không phải là chính chủ hoặc người thân sống cùng nhà thì cần giấy ủy quyền)
2 Trường hợp đăng ký qua bưu điện
・Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận Thu nhập・Nộp thuế (điền số điện thoại có thể liên lạc được trong ngày)
・Teigaku kokawase (1 loại lệnh chuyển tiền) (1 bản 300 yên) ※Có thể mua tại bưu điện
・Giấy tờ xác nhận danh tính (thẻ ngoại kiểu bản sao v.v... )
・Phong bì gửi trả kết quả (trên phong bì ghi địa chỉ, họ tên người nhận, và dán tem)
・Giấy ủy quyền (trường hợp người đăng ký không phải là chính chủ hoặc người thân sống cùng nhà thì cần giấy ủy quyền)

【Cách điền Giấy đăng ký】
1. Điền “Địa chỉ (địa chỉ Thành phố Obu)・Họ tên・Ngày sinh” của người cần giấy chứng nhận.
2. Điền “Địa chỉ (nếu đã chuyển nhà thì ghi địa chỉ hiện tại)・Họ tên” vào phần thông tin người nhận. Nếu ký tay thì không cần con dấu. Nếu không phải là chính chủ hay người thân sống cùng nhà thì cần giấy ủy quyền.
3. Trường hợp giấy chứng nhận nộp thuế của Doanh nghiệp, cần con dấu Doanh nghiệp (con dấu Jitsuin hoặc Kakuin). Nếu không thể mang con dấu tới thì cần giấy ủy quyền.
4. Ghi quan hệ của người cần giấy chứng nhận và người làm đơn.
5. Có nhiều loại giấy tờ có thể cấp giấy chứng nhận. Bạn cần loại nào thì tích vào ô tương ứng, và điền niên độ bạn cần chứng nhận, và số bản.
6. Đối với những yêu cầu chứng nhận miễn thuế・Giấy chứng nhận thu nhập để gảm tiền học phí・Giấy chứng nhận có mẫu ngoài mẫu của Thành phố và trường hợp làm qua bưu điện thì sẽ được cấp tại Khoa Thuế Vụ (Zeimu Ka).
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。