publication Tungkol as「Resident tax per capita taxable household benefit(100,000 yen)」(「住民税均等割課税世帯給付金(10万円)」について)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1030926  更新日 2024年4月3日

印刷大きな文字で印刷

  1.  Paunawa no “Household Benefit 10,000 yen napapailalim  as per capita resident tax”.
  2.  Pakisumite ang kalakip an 「Confirmation  Form」para matanggap ang benepisyo.
  3.  Ang deadline at nakasaad as confirmation letter.

※Simula as hurling bahagi no Marso 2024,Ang Obu City any magpapadala ng mga sulat ng kumpirmasyon as mga pinuno ng mga sambahayan na ang buwis sa residente para sa 2023 ay binayaran lamang sa per capita rate.

Sa Obu City,upang masuportahan ang mga kabahayan na may mababang Kita na partikular na apektado ng tumataas na presyo,ang mga sambahayan na binubuwisan lamang ng per capita na bahagi ng kanilang 2023 resident tax ay makakakatanggap ng 100,000 yen bawat sambahayan.Ang pinuno ng isang sambahayan kung saan ang per capita na bahagi lamang ng Reiwa 2023 resident tax ang ipinapataw at kung sino ang nakarehistro bilang residente sa Obu City simula Disyembre 2023 ay karapat dapat para sa benepisyo ng ito.Gayunpaman,ang mga sambahayan na nakatanggap ng Espesyal na Benepisyo ng Suporta sa Pamumuhay ng bahay na mababang kit asa Lungsod ng Obu.(70,000 yen na karagdagang benepisyo)at mga sambahayan na binubuo lamang ng mga umaasang kamaganak ng nagbabayad ng buwis ay Hindi karapat dapat.

※Ang buwis sa residente  ay binubuo ng dalawang uri 「per capita tax」na nagbabayad ng parching halaga nang pantay pantay para sa mga taong may Kita na higit sa isang partikular na antas ,at 「income tax」kung saan ang halaga ng pasanin ay nagiiba depende sa Kita ng nakaraang taon .

Dapat kang magbigay ng kumpirmasyon upang matanggap ang benepisyong ito.Isang confirmation letter ang isasama sa sulat na ipinadala ng Obu City.Mangyaring punan ang form ng kumpirmasyon na natanggap mo habang tinitingnan ang is 「halimbawa ng pagsagot sa form ng kumpirmasyon sa Tagalog wiki」sa ibaba.Ang deadline ng pagsusumite ay nagiiba depende sa Kung Kailan ipinadala ang confirmation letter,kaya pakisuri ang confirmation letter na natanggap mo para kumpirmahin ang iyong submission deadline.

Tungkol sa pagdaragdag ng bata

Kung ang isang sambahayan na tumatanggap ng benepisyong ito na may anak na wala pang 18 taong gulang,karagdagang 50,000 yen ang probisyon para sa bawat bata (Dagdag sa bata)

▼Paksa 

Sa mga Sambahayan na nakatanggap ng residente tax per capita taxable household benefit(100,000 yen) mga Sambahayan na may mga batang wala pang 18 taong gulang (mga batang ipinanganak sa o pagkatapos ng Abril 2,2005)

▼Halaga ng bayad atbp.

50,000 yen bawat karapat dapat na bata,100,000 yen plus karagdagang bayad para sa mga bata ipapadala ang halaga ng sama sama 

▼Pamamaraan

Mangyaring ipaalam ang bata na karapat dapat para sa pagdaragdag ng bata sa form ng kumpirmasyon.Mangyaring suriin ang mga nilalaman at ipadala Ito sa lungsod bago ang deadline ng pagsusumite.

▼Iba pa

●Ang mga bata na hindi kabilang sa iisang sambahayan sa Kanilang rekord ng residente Disyembre 1,2023 ,tulad ng mga nakatira sa isang dormitoryo ng paaralan ay kailangan magapalay.Mangyaring makipagugnayan sa Amin para sa mag detalye.

●Kwalipikado ring ang mag batang ipinanganak sa pagitan no Disyembre 2,2023 at Hulyo 31,2024.Sa Kasong ito kinakailangan ang isang aplikasyon.Mangyaring makipagugnayan sa Amin para sa mag detalye.

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。