Về「Tiền trợ cấp cho hộ bị đánh thuế ở ngạch chia bình quân(10 vạn yen)」「住民税均等割課税世帯給付金(10万円)」について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1030928  更新日 2024年4月17日

印刷大きな文字で印刷

  1. Thông tin về「Tiền trợ cấp cho hộ bị đánh thuế ở ngạch chia bình quân(10 vạn yen) 」
  2. Hãy nộp「Thư xác nhận」đính kèm để xác nhận việc thụ nhận trợ cấp này
  3. Thời hạn đăng ký có ghi trong thư xác nhận 

※Từ cuối tháng 3 năm 2024 TP Obu sẽ tuần tự gữi bưu điện <Thư xác nhận> đến chủ hộ của hộ gia đình chỉ bị đánh thuế ở ngạch chia bình quân trong trong phần thuế cư trú niên độ 2023.

Để hổ trợ sinh hoạt cho những hộ có thu nhập thấp do ảnh hưởng của vật giá tăng cao,TP Obu hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện chỉ bị đánh thuế ở ngạch chia bình quân trong trong phần thuế cư trú niên độ 2023,mỗi hộ là 10 vạn yen. Đối tượng hộ gia đình được nhận trợ cấp này là:Hộ ở thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023 hiện có hộ khẩu thường trú ở TP Obu và thuộc diện chỉ bị đánh thuế ở ngạch chia bình quân trong trong phần thuế cư trú niên độ 2023.Tuy nhiên,Hộ gia đình nào đã nhận trợ cấp sinh hoạt đặc biệt của TP Obu dành cho hộ có thu nhập thấp ( 7 vạn yen trợ cấp thêm) hay những hộ gia đình chỉ bao gồm những người thuộc diện phụng dưởng gia đình của người có đóng thuế thì Không là đối tượng nhận khoảng trợ cấp này 

※Thuế cư trú được tính theo 2 ngạch mức,người có thu nhập cao hơn hạn mức chuẩn nhất định thì phải đóng một ngạch thuế chuẩn bình quân theo qui định,gọi「ngạch chia bình quân」và một ngạch thuế biến động tùy theo thu nhập của năm trước đó,gọi là「ngạch chia theo sở đắc」

Để nhận được tiền trợ cấp này, yêu cầu cần nộp thư xác nhận.Trong thư báo mà TP Obu gữi bưu điện đến cho bạn, có đính kèm Thư xác nhận.Hãy điền thông tin vào Thư xác nhận theo hướng dẩn cách ghi như dưới đây,tham khảo ở phần「Mẫu điền Thư xác nhận-Bản tiếng Việt」.Thời hạn nộp lại Thư xác nhận này khác nhau tùy thời điểm thư được gởi đi.Bạn hãy xác nhận thời hạn nộp lại Thư xác nhận được ghi trong thư báo gữi đến cho bạn.

Về Trợ cấp thêm cho trẻ em

Hộ gia đình nào được nhận trợ cấp này, nếu có trẻ em dưới 18 tuổi thì sẽ được nhận trợ cấp thêm cho mỗi một trẻ là 5 vạn yên ( gọi là trợ cấp thêm cho trẻ em)

▼Đối tượng
Hộ gia đình được nhận trợ cấp 10 vạn yen theo diện bị đánh thuế ở ngạch chia bình quân trong trong phần thuế cư trú,có trẻ em dưới 18 tuổi ( những em sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2005) 

▼Số tiền trợ cấp
Mỗi trẻ em thuộc đối tượng được nhận trợ cấp là 5 vạn yen.Sẽ chuyển khoảng chung số tiền trợ cấp 10 vạn yen+ Phần trợ cấp thêm cho trẻ em.

▼Thủ tục đăng ký
Trong Thư xác nhận có ghi thông tin của trẻ em thuộc đối tượng được nhận trợ cấp.Hãy xác nhận lại nội dung ,cho đến kỳ hạn nộp, hãy gữi bưu điện đến nơi nhận đơn như hướng dẩn.

▼Khác 
●Trường hợp trẻ đang sống ở ký túc xá của các trường học, vào thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023 không có tên trong chứng từ cư trú (Juminhyo) của cùng một hộ gia đình thì cần phải làm thủ tục xin riêng. 
Xin hãy liên lạc đến chúng tôi để biết thêm chi tiết

●Trẻ em sinh từ ngày 2 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 cũng là đối tượng được nhận trợ cấp này.Trường hợp này thì cần phải làm thủ tục xin riêng. 
Xin hãy liên lạc đến chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。