Khoản trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt hộ gia đình thu nhập thấp.(低所得世帯に対する支援金)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1028038  更新日 2024年2月29日

印刷大きな文字で印刷

※Từ giữa tháng 1 năm 2024 TP Obu sẽ tuần tự gữi Thư xác nhận đến chủ hộ của các hộ gia đình thuộc diện không phải đóng thuế cư trú năm 2023


Để hổ trợ sinh hoạt cho những hộ có thu nhập thấp do ảnh hưởng của vật giá tăng cao,TP Obu hỗ trợ hộ gia đình thuộc diện không phải đóng thuế cư trú mỗi hộ là 7 vạn yen.Đối tượng hộ gia đình được nhận trợ cấp này là:Hộ ở thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023 hiện có hộ khẩu thường trú ở TP Obu và thuộc diện hộ gia đình không phải đóng thuế cư trú năm 2023(Trừ chủ hộ của hộ gia đình chỉ gồm những người thuộc diện phụng dưởng gia đình của người có đóng thuế)


Để nhận được tiền trợ cấp này,cần phải nộp thư xác nhận.Trong bộ hồ sơ TP Obu gữi đến ,có gữi kèm mẫu Thư xác nhận trong đó. Hãy xem cách điền nội dung Thư xác nhận ở「Mẫu điền Thư xác nhận-bản tiếng việt」.Thời hạn nộp đăng ký sẽ khác nhau tùy thời điểm Thư xác nhận được gữi đi,bạn hãy tuân theo thời hạn nộp đơn đăng ký ghi trong

Thời hạn đăng ký:Ghi trong Thư xác nhận được gữi đến cho bạn.Cho đến ngày hết hạn đăng ký nhất định hãy nộp đơn. 
Giấy tờ cần nộp:Thư xác nhận
※Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp này bằng một tài khoảng ngân hàng khác,không phải tài khoảng đã ghi sẵn trong Thư xác nhận,thì hãy dán vào Thư xác nhận 2 thư loại sau
 ・Bản photo copy của sổ ngân hàng
 (Mở bìa sổ ra và photo trang số 1,trang có ghi tên chi nhánh ngân hàng và số tài khoảng)
 ・Bản photo copy của giấy tờ tùy thân như Thẻ cư trú,Bằng lái xe ..vv
  Nơi nộp đơn: 大府市役所 給付金担当(1階7番窓口)(2階204会議室)
      (Obu shiyakusho Kyufukin tantou  ikkai nanaban madoguchi)  (nikai 204 kaigisitsu)
Văn phòng ủy ban TP Obu- Bộ phận tiền trợ cấp (quầy tiếp tân số 7,tầng 1)(Phòng hội nghị 204 tầng 2)
Cách nộp đơn:Hãy bỏ vào bì thư hồi đáp đính kèm và gữi qua đường bưu điện,không cần dán tem.
Không gữi bưu điện được hãy đem nộp trực tiếp đến nơi nộp đơn ghi ở trên 

Sau khi nhận được Thư xác nhận, TP Obu sẽ xác nhận lại nội dung,Hộ nào đúng điều kiện được nhận thì TP sẽ tiến hành chuyển khoảng số tiền trợ cấp này.

Nếu không rỏ về cách làm đơn hay thời hạn đăng ký..vv thì hãy mang tất cả những giấy tờ mà bạn được nhận và sổ ngân hàng của tài khoảng ngân hàng ghi trong Thư xác nhận,đến [Quầy hổ trợ tổng hợp cho người ngoại quốc-WELSAPO] ( Ban giao lưu văn hóa) ở tẩng 3,văn phòng ủy ban TP Obu
大府市役所3階「外国人総合窓口WELSAPO」
(Obu shiyakusho – san gai [Gaikukujin sougou madoguchi]

※Hộ thuộc diện Tài chính cấp biến(thay đổi đột xuất) không là đối tượng nhận trợ cấp này
※Hộ chỉ gồm những thành viên mới nhập quốc sau ngày 2 tháng 1 năm 2023 cũng không là đối tượng nhận trợ cấp này

Trợ cấp thêm cho trẻ em

Với những hộ gia đình có thu nhập thấp thuộc TP Obu nhận trợ cấp sinh hoạt lần này (7 vạn yen), Nếu hộ nào có trẻ em dưới 18 tuổi thì sẽ được trợ cấp thêm mỗi một trẻ là 5 vạn yên 

Khái yếu về chế độ trợ cấp thêm cho trẻ em

Đối tượng

Những hộ gia đình có thu nhập thấp thuộc TP Obu nhận trợ cấp sinh hoạt (7 vạn yen),có trẻ em dưới 18 tuổi ( Trẻ sinh từ sau ngày 2 tháng 4 năm 2005)

Số tiền trợ cấp

Mỗi một trẻ là 5 vạn yên

Tài khoảng ngân hàng nhận tiền

Trên nguyên tắc là tiền trợ cấp này sẽ được chuyển vào cùng tài khoảng ngân hàng nhận khoảng trợ cấp sinh hoạt cho hộ gia đình có thu nhập thấp thuộc TP Obu (7 vạn yên).
Trừ trường hợp tài khoảng này không còn giao dịch,chúng tôi sẽ không chuyển tiền vào tài khoảng khác.
 

Thủ tục

Chúng tôi sẽ gữi bưu điện thư báo có ghi sẵn về thông tin ngày chuyển tiền, tài khoảng ngân hàng nhận tiền và số tiền trợ cấp ..vv

Khi bạn nhận được thư báo, hãy nhanh xác nhận lại số tiền và thông tin tài khoảng ngân hàng.

Nếu trường hợp có gì sai sót hoặc bạn từ chối nhận khoảng trợ cấp này thì hãy nhanh chóng liên lạc đến thành phố 

Thời hạn liên lạc là cho đến ngày ghi trong thư báo 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。